دفتر فنی مهندسی آتلانتیک


 نشانی: کرج – فردیس – فلکه سوم – خیابان 28 – پلاک 128
 نام صاحب نمایندگی: آقای محمد رضا مهدی نژاد
 تلفن: 026-36500001