فروشگاه کولر گازی محمد


 نشانی: کرج - هشتگرد -شهرک بعثت -بلوار عاشورا نبش خیابان هفت تیر شمالی فروشگاه کولر گازی محمد
 نام صاحب نمایندگی: آقای سید احمد رسولی
 تلفن: 44214565- 44213616
 دورنگار (فکس): 44214565