فروشگاه تجلی


 نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از جلال آل احمد کوچه طالقانی پلاک 12 واحد 17 - منصف منش ایرانیان
 نام صاحب نمایندگی: آقای مسعود تجلی اردکانی
 تلفن: 44276450
 موبایل: 9128503735
 دورنگار (فکس): 44276438
 نشانی الکترونیک:  monsefmanesh@yahoo.com