شرکت حفت


 نشانی: مهرشهر بلوار شهرداری چهارباندی بین خیابان 206 و 208 پلاک 495/1 طبقه سوم واحد 8
 نام صاحب نمایندگی: خانم طاهرخانی
 تلفن: 02633420470
 موبایل: 09121253266
 نشانی الکترونیک: taheri_parivash@yahoo.com