تهویه کوهستان


 نشانی: سعادت آباد ـ بلوار سرو غربی – مابین سرو و میدان کتابی - پلاک 128 -طبقه 2 واحد شمالی
 نام صاحب نمایندگی: آقای سینا ایرجی
 تلفن: 22378823
 دورنگار (فکس): 22087433