فروشگاه چارسو


 نشانی: خیابان جمهوری.تقاطع حافظ و جمهوری.بازار چارسو
 نام صاحب نمایندگی: آقایان روشن روان-یوسفی
 تلفن: 66762279-66767245-43
 موبایل: 09122108474- 09121370734