فروشگاه خلیج فارس


 نشانی: خ ری .بعد از سه راه امین حضور. نرسیده به مسجد بنی فاطمه.پاساژ  خلیج فارس
 نام صاحب نمایندگی: آقای مهرداد ترابی
 تلفن: 33546091
 موبایل: 09124433674