فروشگاه نور


 نشانی: خ جمهوری. بین خ کشور دوست و فلسطین. پ 1024
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی دادفر
 تلفن: 66478051-54
 موبایل: 09123492343