فروشگاه افسریه


 نشانی: اتوبان بسیج . 20 متری افسریه.تقاطع 15متری سوم. پلاک 131
 نام صاحب نمایندگی: آقای علیرضا طاهری
 تلفن: 33846058-33841905-9421
 موبایل: 09124111774