فروشگاه چایکنار


 نشانی: تبریز.خ فارابی چایکنار.نرسیده به پل منصور.جنب ایران خودرو
 نام صاحب نمایندگی: آقای وحید وکیلی
 تلفن: 04135236611
 موبایل: 09355753022