فروشگاه نور(شمال)


 نشانی: نور.خ امام.نبش دریای 12
 نام صاحب نمایندگی: آقای عباس زاده
 تلفن: 01144512266-77
 موبایل: 09111205128