فروشگاه شریعتی


 نشانی: خیابان شریعتی.بین ظفر و میرداماد.نبش کوچه احمدی یکم.پ 1293-1948643111
 نام صاحب نمایندگی: آقای حسین محسنی
 تلفن: 22889855 22889866
 موبایل: 09121051140