فروشگاه قدس


 نشانی: میدان قدس.اول خیابان شریعتی.پلاک 2017
 نام صاحب نمایندگی: آقای مختار ترابی
 تلفن: 22744125
 موبایل: 09122078458