فروگاه کاشانی


 نشانی: خیابان آیت الله کاشانی.نبش رامین شمالی. روبروی شهر کتاب.پلاک 47-1481874161
 نام صاحب نمایندگی: آقای حمید سلیمانی
 تلفن: 44024882
 موبایل: 09124062258