فروشگاه گیشا


 نشانی: خیابان گیشا. بین کوچه 13 و 14.پلاک 222-1447693450
 نام صاحب نمایندگی: آقای امید رجبعلی
 تلفن: 88266940-88281447
 موبایل: 09124784891