تاسیسات هوای مطبوع کویر


 نشانی: کرمان - خیابان 24 اذر - نبش کوچه 40 تاسیسات هوای مطبوع کویر
 نام صاحب نمایندگی: آقای ایمان ابراهیمی
 تلفن: 32471042
 موبایل: 09133871139
 دورنگار (فکس): 32471042
 نشانی الکترونیک: iman_ir2007@yahoo.com