شرکت ناب تهویه کاران تخت جمشی


 نشانی: خیابان طالقانی – خیابان بهار جنوبی – کوچه خوش دل – پلاک 2 طبقه سوم
 نام صاحب نمایندگی: آقای کاوه هوشیاری