دهقانی


 نشانی: کرج- خیابان شهید بهشتی- نرسیده به کسری- فروشگاه لوازم خانگی ال جی
 تلفن: 026-34478306
 موبایل: 9123631138
 دورنگار (فکس): 026-34478301
 نشانی الکترونیک: saeeddehghani400@gmail.com