نوذری


 نشانی: کرج- میدان امام- ابتدای خیابان دانشکده- مقابل درمانگاه اسلامی- فروشگاه گلبانگ
 تلفن: 026-32231511
 موبایل: 9121153975
 دورنگار (فکس): 026-32231511
 نشانی الکترونیک: golbangkaraj@yahoo.com