جمالی - گلدیران آزادگان


 نشانی: کرج - طالقانی شمالی - نرسیده به پل آزادگان - نبش خ مدنی - گلدیران آزادگان
 تلفن: 026-34487981
 موبایل: 09123666785-009128639831
 دورنگار (فکس): 026-34473193
 نشانی الکترونیک: lg.azadegan@gmail.com