صنایع حرارتی و برودتی کیهان


 نشانی: مشهد ـ سناباد غربی ـ نرسیده به بانک تجارت ـ ساختمان روزبهی پلاک661
 نام صاحب نمایندگی: آقای حسین روزبهی
 تلفن: 051-38415500